TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SÜRELERİ HAKKINDA

ByAli Yalçın

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SÜRELERİ HAKKINDA

**TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR**

Yüksek Öğretim Kurulunun 20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrası hükmü “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.” şeklindedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 13.06.2016 tarih ve 35253 sayılı “Lisansüstü Eğitim” başlıklı bir tebliği ile Yönetmelikte geçen süreler ve benzeri hususların başlangıç tarihi olarak 2016-2017 Güz Yarıyılının esas alınması gerektiği bildirilmiştir. Buna göre 2016-2017 Güz Yarıyılı ve öncesi kayıtlı olan öğrenciler açısından 2017-2018 Güz Yarıyılı 3. Yarıyılı olacağından bu durumda olan öğrencilerin en geç 2017-2018 Güz Yarıyılı sonuna kadar projelerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaları gerekmektedir. Aksi halde söz konusu düzenlemeler gereğince Enstitü ile ilişkileri kesilecektir.

WordPress