TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET TARİHİ

ByAli Yalçın

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET TARİHİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

 

Üniversitemiz Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları”nın “Kayıtlı olduğu programın bütün gereklerini yerine getiren öğrencilerin mezuniyet tarihi, ilgili yarıyıl/ yılsonu, tek ders, yaz okulu sınavlarının tamamlandığı; lisansüstü programlarda ise tezin/projenin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.” şeklindeki 9. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin, mezuniyet tarihi azami süre içerisinde projenin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Azami sürede projesini teslim etmeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilecektir.

WordPress