Dönem Projesi

Tez Aşaması

Tez Savunma Öncesi Yapılacak İşlemler

Enstitü Tarfından Yapılacak İşlemler

Tez Savunma Sonrası Yapılacak İşlemler

__________________________________________________________________________________

DOKTORA PROGRAMI

Seminer

Yeterlilik

Tez İzleme Komitesi

Tez Önerisi Savunması

Ara Rapor Hazırlama Formları

Tez Savunma Öncesi Yapılacak İşlemler

Enstitü Tarfından Yapılacak İşlemler

Tez Savunma Sonrası Yapılacak İşlemler