Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Faruk GÜRBÜZ

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üy. Oğuzhan YILMAZ

Enstitü Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üy. Zülküf AYRANGÖL

Enstitü Müdür Yrd.

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Cem BAYGIN

(Dekanlık Uhdesinde)

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Cem BAYGIN

Özel Hukuk Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Sururi AKTAŞ

Mali Hukuk Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Abdülkadir GÜL

Tarih Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Erdal AKPINAR

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Anabilim Dalı Bşk. 

Doç. Dr. Selahattin YAVUZ

İşletme Anabilim Dalı Bşk. V.

Prof. Dr.  Kadir POLATER

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üy. Zülküf AYRANGÖL

İktisat Anabilim Dalı Bşk. V.

Doç. Dr. Mücahit KAĞAN

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Temel Eğitimi Anabilim Dalı Bşk. 

Dr. Öğr. Üy. Fatih ORHAN

Coğrafya Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Orhan TAŞKESEN

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Haydar EFE

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Osman TAŞTEKİN

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Akın Aykut AKAR

Raportör

WordPress