Tanıtım

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ve 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki  01.03.2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilave edilen Ek 63. madde ile” Erzincanda Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

16.03.2007 tarihinde Kurucu Müdür atanmasıyla Enstitü akademik anlamda faaliyete geçmiş ve üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyinde eğitim ve yapılanma çalışmaları hayat bulmaya başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü Başbağlar Yerleşkesinde (Sağlık Bilimleri Yerleşkesi) yer almaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos 2007 tarihinde Eğitim Fakültesi Ek Binası 2. katında faaliyetlerine başlamıştır.

Kısa süre içerisinde idari ve akademik yapılanmasını tamamlayan Enstitümüz, 2007–2008 güz yarıyılından itibaren Kamu Hukuku (Tezli/Tezsiz/Doktora), Özel Hukuk (Tezli/Tezsiz), Mali Hukuk (Tezli/Tezsiz), İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, İşletme, Tarih, Coğrafya ve Temel İslam Bilimleri Anabilim Dallarında lisansüstü programlarına öğrenci alınmaktadır. 2011-2012 bahar döneminde İlköğreitm Sosyal Bilgiler Eğitimi (Doktora), İşletme (Tezsiz) ve Uzaktan Eğitim Programları açılmış olup ilerleyen dönemlerde bu programlara öğrenci alımına başlanılacaktır. Farklı programlara lisansüstü öğrenci alımı için Yüksek Öğretim Kurulu nezdinde çalışmalar devam etmektedir. Halen Enstitü bünyesinde yüksek lisans programlarında 666, Doktora programında 13 olmak üzere toplam 679 öğrenci öğrenim görmektedir. Bugüne kadar 279  yüksek lisans öğrencimiz mezun olmuştur.

WordPress